św. Maria Dominika Mazzarello FMA (1837-1881)
Założycielka Zgromadzenia CMW

św. Maria Dominika Mazzarello Maria Dominika urodziła się w roku 1837 w Mornese (Aleksandria). Wychowaniu w rodzinie zawdzięcza głęboką pobożność, niestrudzoną pracowitość i niezwykły zmysł praktyczny oraz głębię oceny, co wykazywała w przyszłości również jako przełożona. W wieku 15 lat wstąpiła do stowarzyszenia "Córek Maryi Niepokalanej" i włączyła się do apostolstwa wśród dziewcząt swojej wioski. Ciężko zachorowała w wieku 20 lat na tyfus, co w jej życiu spowodowało głębokie duchowe następstwa. Osłabienie fizyczne, jakiego doświadczyła, tym bardziej pogłębiało w niej zaufanie do Boga. Postanowiła też otworzyć pracownię krawiecką, aby uczyć dziewczęta pracy, modlitwy i miłości do Boga. Przez gorliwe uczestnictwo w sakramentach i dzięki mądremu i natchnionemu kierownictwu Księdza Pestarino zrobiła ogromny postęp w życiu duchowym.

W roku 1872 wybrał ją Ksiądz Bosko, aby założyć Instytut Córek Maryi Wspomożycielki. Jako przełożona okazała się doskonałą wychowawczynią i mistrzynią życia duchowego. Obdarzona charyzmatem radości i pogody ducha, potrafiła przekazywać go innym dziewczętom, włączając je w dzieło wychowania i kształcenia młodzieży.

Swoim duchowym córkom przekazała tradycję wychowawczą przenikniętą wartościami ewangelicznymi. Są to: poszukiwanie Boga poznawanego przez dobrą katechezę i gorącą miłość, odpowiedzialność w pracy, szczerość i pokora, prostota życia i radosne poświęcenie dla innych.

Zmarła w Nizza Monferrato 14 maja 1881 roku. Papież Pius XI beatyfikował ją w roku 1938, a Pius XII kanonizował 24 czerwca 1951 roku.