22 stycznia - bł. Laura Vicuna (1891-1904)
22 stycznia, błogosławionej LAURY VICUNII

ANTYFONA NA WEJŚCIE
O Tobie mówi moje serce: "Szukaj Jego Oblicza!" *
Szukam, o Panie, Twojego oblicza.

KOLEKTA
Ojcze nieskończonej dobroci, który w młodej Laurze Vicunii w przedziwny sposób złączyłeś moc ducha z blaskiem niewinności. + Przez Jej przyczynę udziel nam odwagi do pokonywania doświadczeń życia * i do głoszenia światu, że błogosławieni są ci, którzy mają czyste serce. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE
l J 2, 12-17

Kto wypełnia wolę Bożą trwa na wieki
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła.

Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.
Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca; napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku; napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.
Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 27 (26), 1. 4. 8b-9abc. 13-14 (R.: la)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Pan moim światłem i zbawieniem moim., * kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, * przed kim miałbym czuć trwogę?
Refren:
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, * żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, * stale się radował Jego świątynią.
Refren:
Będę szukał oblicza Twego, Panie. * Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. * Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.
Refren:
Wierzę, że będę ogłądał dobra Pana * w krainie żyjących. Oczekuj Pana bądź mężny, * nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren:

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 2, 5
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Łk 10, 21-22
Bóg objawia swoje tajemnice prostaczkom
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić " Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI
Przyjmij, Ojcze, ofiarę naszego uwielbienia, jak przyjąłeś dar młodego życia Laury; + i przez udział w tej ofierze utwierdzaj w nas nowy zapał; * abyśmy służyli Tobie radosnym i szczerym sercem. Przez Chrystusa Pana naszego.
PREFACJA " Znaczenie życia poświęconego Bogu"
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W: Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.

K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący, wieczny Boże i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład Świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając:

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Por. J14, 21 b. 23b
Pan mówi: "Kto mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego; * I przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać".

MODLITWA PO KOMUNII
Ojcze, chleb życia, który karmił i podtrzymywał młodą Laurę w jej duchowym wzroście, * niech i nam udzieli nowych sił w codziennym praktykowaniu ewangelicznej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.