29 października - bł. Michał Rua (1837-1910)
29 października, błogosławionego Michała RUA
kapłana

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Mal 2, 6a. c
Wierność wobec Prawa była w jego ustach; w pokoju i prawości postępował za Mną.

KOLEKTA
Boże, nasz Ojcze, który błogosławionemu Michałowi Rua, kapłanowi, duchowemu następcy świętego Jana Bosko, dałeś umiejętność kształtowania w młodzieży Twojego Boskiego podobieństwa (obrazu) + pozwól również nam, powołanym do wychowania młodzieży, * uczyć poznawać prawdziwe oblicze Chrystusa, Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Swiętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

MODLITWA NAD DARAMI
Ojcze, dary, które Ci składamy, niech będą znakiem duchowej ofiary z nas samych, + a gdy staną się ciałem i krwią Twojego Syna, * niech przyczynią się do naszego uświęcenia Przez Chrystusa Pana naszego.

PREFACJA
(zob. N 74) "Znaczenia Życia poświęconego Bogu"
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.
K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali hymn uwielbienia i chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z Aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ 
Por. J 15,10 Pan mówi: "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości".

MODLITWA PO KOMUNII
Panie, nasz Boże, który w dzień wspomnienia błogosławionego Michała Rua nakarmiłeś nas przy swoim stole, + spraw, abyśmy idąc Jego śladami, byli czujni w roztropności, ofiarni w miłości, gotowi służyć maluczkim i ubogim, * aby życiem wyrażać tajemnicę Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.