Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych
Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych (Associazione di Maria Auxiliatrice ADMA) jako jedna z gałęzi Rodziny Salezjańskiej jest obecne na pięciu kontynentach. W Polsce pierwsze wspólnoty powstały w placówkach inspektorii pilskiej (Bydgoszcz, Dębno, Piła, Słupsk i Rumia). Teraz są już także obecne w placówkach pozostałych prowincji m.in. w Twardogórze czy Oświęcimiu.

Ksiądz Bosko przejął kult Maryi Wspomożycieli istniejący w Kościele od XV wieku i uczynił go swoim najważniejszym zadaniem. Był przekonany, że tego żąda od niego Maryja.

Żywy pomnik

W rozmowie z ks. Janem Cagliero w 1862 roku powiedział: Najświętsza Maryja Panna chce, abyśmy Ją czcili pod imieniem Wspomożycielki. Nadchodzą tak trudne czasy, że potrzebujemy, aby Święta Dziewica pomogła nam zachować i obronić wiarę chrześcijańską. Po wybudowaniu bazyliki na Valdocco pw. Maryii Wspomożenia Wiernych ksiądz Bosko myślał o założeniu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych jako Jej żywego pomnika.

W tych słowach Księdza Bosko zawarty jest jeden z zasadniczych celów Stowarzyszenia – szerzenie prywatnej pobożności i publicznego kultu Wspomożycielki Wiernych, aby wyjednać opiekę dla Kościoła i poszczególnych wiernych. W Stowarzyszeniu spotykają się ludzie wiary, którym ofiaruje ono drogę uświęcenia i apostolatu według charyzmatu założyciela – św. Jana Bosko, ponieważ (wg regulaminu) w sposób szczególny dostrzega wartość kultu Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i wartość nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki we wszystkich możliwych formach publicznych i prywatnych, uznanych przez Kościół.

Kongresy Maryjne

Jedną z wielu inicjatyw Stowarzyszenia jest organizowanie kongresów maryjnych ku czci Wspomożycielki Wiernych. ADMA zorganizowała już trzy międzynarodowe kongresy – w Turynie z okazji 100-lecia śmierci księdza Bosko (1988 r.), w Boliwii (1995 r.) i w Sewilli (1999 r.). Aktualnie trwają przygotowania do IV Międzynarodowego Kongresu Maryi Wspomożycielki, który odbędzie się w Turynie z okazji 100-lecia koronacji turyńskiego obrazu Wspomożycielki.

Odbywają się także kongresy maryjne dla wspólnot z terenu Polski, organizowane przez inspektorię pilską. Pierwszy miał miejsce 13 maja 2000 r., a drugi 4 maja 2002 r. W drugim uczestniczyli również delegaci wielu parafii polskich, których patronką jest Maryja Wspomożycielka. Przybyli także: ks. Sebastiano Viotti – delegat generalny dla ADMA – wspólnoty pierwotnej, i Marialucia Caffaro – przewodnicząca pierwotnej wspólnoty Stowarzyszenia z Turynu.

Tematyka tak jednego, jak i drugiego kongresu stawiała sobie za cel pogłębienie i utrwalenie obecności Maryi w naszych sercach i kierowanie się Jej wskazaniami w życiu – aby modlitwa nasza stawała się głębsza i pozwoliła nam stawić opór złu, aby z różnorodnych propozycji dynamicznie rozwijającej się wiedzy wybierać jedynie rzeczy wartościowe.