Zgromadzenie św. Michała Archanioła
Herb MichalitówZgromadzenie św. Michała Archanioła (Michalici) to wspólnota zakonna powstała w Polsce na początku XX wieku. Jej założycielem jest błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, duchowy syn św. Jana Bosko. Nade wszystko leżał mu na sercu los opuszczonych dzieci i młodzieży. Marzył o Polsce pięknej i sprawiedliwej. Nie szczędził dla niej sił, walcząc usilnie z alkoholizmem, który czynił wielkie spustoszenie w Galicji. Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie - powtarzał.

Jako patrona zostawił swym duchowym synom postać św. Michała Archanioła. Ten niezwyciężony pogromca zła każe stawiać Boga zawsze na pierwszym miejscu. Uczy zachwytu swym hasłem Któż jak Bóg. Michalici starają się żyć na co dzień powściągliwie i pracowicie. Służą Bogu, otaczając szczególną troską dzieci i młodzież. Prowadzą ośrodki wychowawcze, szkoły katolickie, a przy parafiach - oratoria. Posiadają własne wydawnictwo książek i prasy katolickiej Michalineum. Głoszą Słowo Boże na rekolekcjach i misjach. Pracują w Polsce i za granicą. Pójdziemy wszędzie, gdzie Bóg nas wezwie - zapewniał ks. Markiewicz.

13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, wśród 108 błogosławionych męczenników za wiarę, zaliczył dwóch michalitów - ks. Wojciecha Nierychlewskiego (1903-1942) i ks. Władysława Błądzińskiego (1908-1944).