bł. Józef Kowalski SDB (1911-1942)
bł. Józef KowalskiBłogosławiony Józef Kowalski urodził się 13 marca 1911 roku w Siedliskach koło Rzeszowa. Syn Wojciecha i Zofii, był jednym z dziewięciorga rodzeństwa. W ich rodzinie panowała jakaś – nie wiadomo jaka - śmiertelna choroba. Przeżyło tylko czworo dzieci.

Józef urodził się bardzo słaby i jego matka ofiarowała go w Borku Starym Matce Bożej. Upamiętnia to tablica pamiątkowa w klasztorze borkowskim. Po ukończeniu szkoły powszechnej w latach 1922- 1927 był wychowankiem Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu.

W roku 1927 wstąpił do nowicjatu w Czerwiński. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1938 roku. Przez trzy lata był sekretarzem inspektorialnym.

23 maja 1941 roku został aresztowany, gdyż hitlerowców drażniła gorliwość i zaangażowanie młodego księdza. Po krótkim śledztwie i więzieniu w Krakowie został przewieziony do Obozu w Oświęcimiu. Dwa razy trafił do kompanii karnej, był często bity, szykanowany i upokarzany. Idąc na śmierć prosił o modlitwę za swoich prześladowców. Zamordowany 4 lipca 1942 r. za odmowę podeptania swojego różańca. W dzienniku duchowym zapisał: "O mój Drogi Jezu, daj mi wolę wytrwania, stanowczą, silną, bym zdołał wytrwać przy swoich postanowieniach świętych i zdołał dopiąć szczytnego ideału świętości, jaki sobie zakreśliłem. Ja mam być i muszę być świętym!".

Beatyfikowany przez Ojca świętego Jana PAWŁA II w czasie VI pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 13 czerwca 1999 roku.