Bibliografia
 1. Salezjanie, Oficyna Wydawnicza Markuz, Piła 2005.
 2. J. Bosko, Wspomnienia Oratorium, Wydawnictwo Salezjańskie 2002 r.
 3. R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki księdza Bosko, Warszawa 1996.
 4. F. Desramaut, Ksiądz Bosko na tle swoich czasów (1815-1888), Kraków 1998.
 5. Konstytucje i Regulaminy Towarzystwa św. Franciszka Walezego.
 6. J. Aubry, Oddanie się młodzieży drogą do świętości, Kraków 1994.
 7. J. Aubry, Salezjańska duchowość apostolska i duch salezjański, Kraków 1994.
 8. Ks. Dr Henryk Łuczak, Św. Jan Bosko, Salezjanie, duchowość Materiały z okazji 100–lecia obecności Salezjanów w Polsce. Do użytku wewnętrznego.
 9. Ks. I. Vigano, Nowe wychowanie, Kraków 1992.
 10. Salezjańskie centrum wychowania i duszpasterstwa młodzieżowego, Salezjański program duszpastersko – wychowawczy, Kraków 1996.
 11. Współczesny wychowawca w stylu ks. Bosko, pod red. ks. J. Wilk, Lublin 1998.
 12. Salezjańska duchowość młodzieżowa, Salezjańskie Centrum W.D.M., Kraków 1997.
 13. Ks. J. Vecchi, Duszpasterstwo, wychowanie, pedagogika w działalności salezjańskiej, Warszawa 1988.
 14. Ks. Marian Graczyk, Postawy moralne podmiotów w procesie wychowania metodą św. Jana Bosko, Warszawa 1988.
 15. Wychowanie młodych do wiary, Warszawa 1991.
 16. J. Aubry, Pobożność salezjańska, Kraków 1998.
 17. F. Desramaut, Wiara kapłana w duchu księdza Bosko, Kraków 1998.
 18. X. Thevenot, Wychowanie a uświęcenie, Kraków 1998.
 19. Ks. J. Bosko, Testament duchowy, Kraków 1994.
 20. J. Aubry, W szkole duchowej księdza Bosko, Kraków 1994.
 21. Aubry Joseph, Z Księdzem Bosko ku przyszłości dwadzieścia konferencji
 22. Bosco Teresio, Oratorium księdza Bosko aktualny model salezjańskiego oratorium,., Salezjańskie Centrum Młodzieżowe, Warszawa 1990
 23. Braido Piotr, Ksiądz Bosko Rozważania o systemie wychowawczym., 1962
 24. Chmielewski Marek T. SDB, Rola salezjanów polskich w procesie inkulturacji charyzmatu księdza Bosko (ok. 1888-1918) Kraków 1998; oraz Seminare 14(1998)
 25. Cian Luciano, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i charakterystyczne rysy jego stylu., Warszawa 1986
 26. Desramaut Francis, Ksiądz Bosko i życie duchowe., Warszawa 1990
 27. Desramaut Francis, Ksiądz Bosko na tle swoich czasów (1815-1888) Kraków 1998
 28. Desramaut Francis, Miejsce ascezy w systemie duchowym świętego Jana Bosko., Kraków 1994.
 29. Desramaut Francis, Studia wstępne do biografii świętego Jana Bosko., Zeszyty Salezjańskie., Tom I Młodość (1815-1844) Kraków 1994
 30. Desramaut Francis, Studia wstępne do biografii świętego Jana Bosko., Zeszyty Salezjańskie., Tom II Kapłańska młodość (1844-1852) Kraków 1993
 31. Desramaut Francis, Studia wstępne do biografii świętego Jana Bosko., Zeszyty Salezjańskie., Tom III Apostoł z Valdocco 1853-1858 Kraków 1993
 32. Desramaut Francis, Studia wstępne do biografii świętego Jana Bosko., Kraków 1992., ( Zeszyty Salezjańskie., Tom IV Założyciel zakonny 1859-1866 1992
 33. Desramaut Francis, Studia wstępne do biografii świętego Jana Bosko., Zeszyty Salezjańskie., Tom V Pełna dojrzałość 1867-1874 Kraków 1991.
 34. Desramaut Francis, Studia wstępne do biografii świętego Jana Bosko. Zeszyty Salezjańskie., Tom VI Przekroczyć granice 1878-1883 1990
 35. Desramaut Francis, Studia wstępne do biografii świętego Jana Bosko. Zeszyty Salezjańskie., Tom VII Wielka ekspansja 1878-1883 1990
 36. Desramaut Francis, Studia wstępne do biografii świętego Jana Bosko. Zeszyty Salezjańskie., Tom VIII Starość 1884-1888
 37. Desramaut Francis, Studia wstępne do biografii świętego Jana Bosko. Zeszyty Salezjańskie., [Tom] IX Chronologia, bibliografia, skorowidz, ogólny spis treści, errata
 38. Desramaut Francis, Wiara kapłana w duchu księdza Bosko Kraków -Mydlniki 1998
 39. Graczyk Marian, Postawy moralne podmiotów w procesie wychowania metodą świętego Jana Bosko., Warszawa 1988
 40. Kosiński Stanisław, Dzieło księdza Bosko w Polsce. Rzut oka na dzieje Zgromadzenia Salezjańskiego na polskiej ziemi 1898-1970., Ląd 1971
 41. Kosiński Stanisław, Pół wieku działalności synów księdza Bosko w Lądzie Prelekcja wygłoszona na jubileuszowej akademii w Lądzie dn 21 października 1972 r., Ląd 1972
 42. Kotarski Antoni, Najświętsza Maryja Panna Wspomożenie Wiernych w życiu św. Jana Bosko., Warszawa 1939
 43. Kotarski Antoni, System wychowawczy św. Jana Bosko., Warszawa 1939
 44. Luce Gennaro, Zasady wychowawcze Księdza Jana Bosko., Wydawnictwo Salezjańskie., Kraków 1979
 45. Maccono Ferdynand, Święta Maria Dominika Mazzarello pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki założonego przez św. Jana Bosko., Turyn 1934
 46. Młodzi apostołowie Jezusa W szkole księdza Bosko Marki 1999
 47. Salezjanie w Polsce:., Z Księdzem Bosko Ojcem i Nauczycielem Młodzieży - po stu latach., pod red. ks. M. Dziubińskiego., Kraków 1998
 48. Szmidt Stanisław, Święci, Błogosławieni, Słudzy Boży Rodziny Salezjańskiej, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1997. Cian Luciano., Wychowanie w duchu ks. Bosko., Warszawa 1990
 49. Świda Andrzej, Kierowanie rozwojem duchowym młodzieży w pedagogii prewencyjnej św. Jana Bosko., w: "Seminare" T.2: 1977 r.., s. 137-155
 50. Ukleja Ryszard, Triumf Kościoła według wizji św. Jana Bosko ks. Ryszard Ukleja SDB., Wrocław 1998
 51. Vecchi Juan Edmundo, Salezjańskie oratorium Księdza Bosko., Kraków 1989
 52. Wirth Morand, Ksiądz Bosko i modlitwa psalmów, Kraków-Mydlniki 1998
 53. Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko materiały z sympozjum z okazji 100-lecia pracy salezjanów w Polsce Katolicki Uniwersytet Lubelski, 16-17.04.1998., red. ks. Józef Wilk SDB., Lublin 1998